Slider
สิงห์อาสา
บทความแนะนำ เช็คอินประเทศไทย เที่ยวทั่วไทย

สิงห์อาสา เดินตามรอยพ่อหลวง ร.9 สร้างศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อยอดสู่โมเดล “โครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง”

11 ธันวาคม 2017 (ยอดชม 2,360 views )

สิงห์อาสา
สวัสดีเธอ…ที่ผ่านมาเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะเน้นความสนุก ความบันเทิง ถ่ายรูป และก็เก็บเกี่ยวความสุขให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ป๊ะ!!  น้อยครั้งมั๊กมากก!! ที่เราจะได้เที่ยว ไปพร้อมกับการทำประโยชน์และคืนความสุขให้กับผู้อื่น   สำหรับครั้งนี้…เป็นอีกครั้ง…ที่เราได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งความรู้ ไปพร้อมๆกับการรู้จักเป็นผู้ให้ ถือเป็นความสุข ความประทับใจที่เราอยากนำมาเล่าให้ฟัง

ทริปนี้เป็นทริปอาสาอะเธอ ภายใต้โครงการ  “สิงห์อาสา” นอกจากเราและเพื่อนๆ บล็อกเกอร์ท่านอื่นๆแล้ว สิงห์อาสา ยังนำทีมน้องๆนักศึกษาที่มีเครือข่ายที่เป็นทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมด้วย แลดูคึกคัก ครึกครื้น สนุกสนาน  เฮฮาตลอดทริปกันเลยทีเดียว

 “ที่มาที่ไปของโครงการ”

สำหรับโครงการ “สิงห์อาสา ปราชญ์ชาวบ้าน”  เป็นโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มก่อตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558 นู้นนน!! อะเธอ โครงการนี้เกิดจากความคิด  คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหารบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  มุ่งส่งเสริมให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง

 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

 

“โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง”

หลังจากดำเนินโครงการ  “สิงห์อาสา ปราชญ์ชาวบ้าน” มาระยะหนึ่ง ผลคือประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายอะเธอ ทาง  คุณปิติ ภิรมย์ภักดี เขาก็เลยต้องการที่จะต่อยอดความรู้ด้านเกษตรพอเพียงมาสู่ระดับโรงเรียนทั่วประเทศ  จึงเกิดเป็นโมเดล “โรงเรียนเกษตรพอเพียง” เริ่มต้นจากการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 เป็นแนวทาง และศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.เชียงราย และ จ.สิงห์บุรี  ที่หาโมเดลทำได้จริงๆ  ในการสร้างโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ด้วยเงินทุนตั้งต้น 30,000 บาท กับเป้าหมายดูแลนักเรียน 100 คนใน 1 โรงเรียน ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญที่หล่อเลี้ยงปากท้องและสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆ คือ

  1. ฟาร์มไก่ไข่
  2. โรงเพาะเห็ด
  3. บ่อเลี้ยงปลา
  4. แปลงผัก

หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือ การนำเงินทุนตั้งต้น 30,000 บาทไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและนำผลผลิตที่ได้มาต่อยอด ขยายการเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชม

ความสำเร็จที่จับต้องได้ของโครงการ “โรงเรียนเกษตรพอเพียง” ทำให้โครงการนี้ได้รับรางัลชนะเลิศ  “Asia Responsible Entrepreneurship Awards” (AREA)  ในสาขาการเสริมสร้างพลังสังคม ( Social Empowerment)  ประจำปี 2560 จากองค์การเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย ดีงามสุดๆอะเธอ

“แปลงสาธิตเกษตรพอเพียง”

เอาหละ!! รู้ที่มาที่ไปของโครงการกันไปแล้ว  มาเริ่มทริปกันเลยดีกว่าอะเธอ จุดแรกที่เราไปคือ แปลงสาธิตเกษตรพอเพียง อยู่ในบริเวณสิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นต้นแบบ  เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นคลังความรู้สำหรับโครงการ  “โรงเรียนเกษตรพอเพียง” ภายในแปลงสาธิตการเกษตรพอเพียง ก็จะมี มีเล้าไก่ บ่อปลาดุก โรงเพาะเห็ด  และแปลงผัก โดยได้น้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้คือปลูกทุกอย่างที่กิน  กินทุกอย่างที่ปลูก หรือแบ่งปันและสร้างรายได้

 

เล้าไก่ และแปลงผัก

แปลงสาธิตเกษตรพอเพียง เปิดให้ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมได้ด้วยนะเธอ โดยจะต้องติดต่อผ่านสิงห์ปาร์คเชียงราย

 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ข้างๆเป็นแปลงผัก ด้านหน้าเป็นบ่อปลาดุก ด้านหลังเป็นเล้าไก่

 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

มีป้ายนิเทศบอกข้อมูลในแต่ละจุดด้วย

 

“ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม”

หลังจากเดินดูแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง เราก็ไปต่อกันที่ ศูนย์ภูมิปัญญาบ้านศรีเมืองชุม ซึ่งอยู่เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อะเธอ ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สิงห์อาสา เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นโรงเรียนชาวนา ที่รวบรวมองค์ความรู้ ใหม่ๆ เพราะมีแปลงนาข้าวและส่วนผลไม้เป็นห้องเรียน มีพืชเป็นบทเรียน มีปราชญ์ชาวนาเป็นอาจารย์สอนโดยไม่คิดค่าหน่วยกิตจากนักเรียน โดยอาจารย์ผ่านและอาจารย์พรรณพิมล ปันคำ การอบรมแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย การทำเกษตรอินทรีย์ มีการแนะนำวิธีการกำจัดวัชพืช วิเคราะห์โรคแมลงในนาข้าว และวิธีป้องกันศัตรูพืช

ศนย์ภูมิปัญญาบ้านศรีเมืองชุม เราได้ทั้งฟังทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยและอาหารสัตว์ปลอดสารพิษโดยปราชญ์ชาวบ้าน การปลูกผักในแปลงเกษตรปลอดสารพิษ และปิดท้ายด้วยการเกี่ยวข้าวจริงๆ จากทุ่งนา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติอย่างมากมาย

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

เรียนรู้ทฤษฎีก่อนลงมือปฏิบัติจากอาจารย์พรรณพิมล

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

ลงมือปฏิบัติทำอาหารสัตว์

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

การผลิตฮอร์โมนไข่สำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

ปลูกผักปลอดสารพิษ

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

 

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

ลงมือปฏิบัติเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธีจากอาจารย์ผู้ชำนาญการ

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนแลดูมีความตั้งใจมากกกกกก…อะเธอ

 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านศรีเมืองชุม

 

“โรงเรียนบ้านสันกลาง”

เต็มอิ่มกับปราชญชาวบ้าน และสนุกสานกับการลงมือปฏิบัติที่ศูนย์ภูมิปัญญาบ้านศรีเมืองชุมแล้ว เราก็มาต่อกันที่ โรงเรียนบ้านสันกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “โรงเรียนเรียนเกษตรพอเพียง”  ที่นี่เราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ ด้วยการช่วยน้องๆ ทำโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ทาสีโรงเรียน ซ่อมแซมเล้าไก่ และก็สร้างโรงผักส่วนครัว เพื่อให้น้องๆ ได้นำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

 

โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สาย

 

 

โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สาย

โรงเพาะเห็ดนางฟ้า

 

โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สาย

ซ่อมแซมเล้าไก่

 

โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สาย

ทำแปรงผักสวนครัว

 

โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สาย

 

หลังจากช่วยน้องๆที่โรงเรียนบ้านสันกลางเสร็จ ก็เป็นอันจบทริป  ปิดท้ายโครงการ “สิงห์อาสา” ในครั้งนี้ ด้วยความแฮปปี้เอนดิ้ง อะเธอ… การมาสิงห์อาสาในครั้งนี้ เรา เพื่อนๆบล็อกเกอร์  น้องๆนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เที่ยว ได้รับความสนุก ได้เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รู้จักเป็นผู้ให้  และที่สำคัญเราทุกๆคนได้เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ซึ่งแน่นอน เราเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้นำความรู้ต่างๆจากครั้งนี้ไปปรับใช้ในบ้านเกิดของแต่ละคน เราเองก็เช่นกันอะเธอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 091-576-0374
https://www.facebook.com/SinghaparkChiangrai/

ขอบคุณสิงห์ปาร์คเชียงราย ที่ให้โอกาสได้ร่วมกิจกรรมสิงห์อาสา

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม
“ตากล้อง ท่องเที่ยว”

Facebook page :  https://www.facebook.com/TaklongTongteaw/

IG :  https://www.instagram.com/taklongtongteaw/

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

TAGS
RELATED POSTS
Most Viewed Posts