Slider
ตากล้อง ท่องเที่ยว
ตากล้อง ท่องเที่ยว
บทความแนะนำ

ยกเกาะโลว์คาร์บอน มาทองหล่อ

10 มกราคม 2016 (ยอดชม 2,368 views )

ตากล้อง ท่องเที่ยว

วันที่ 7  มกราคม 2559 กรุงเทพฯ : อพท.ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขานรับวาระปฏิบัติการลดโลกร้อนโดยสร้างสรรค์ 2 แคมเปญชวนเที่ยวสไตล์โลว์คาร์บอน โดยเปิดตัวในงาน “ยก เกาะโลว์คาร์บอน…มาทองหล่อ!” วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ Root Garden เพื่อชวนกันมาเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวสไตล์โลว์คาร์บอนในหมู่เกาะทะเลตราด

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เผยว่า จากการประชุม COP 21 ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้รบรองข้อตกลงที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งสาระสำคัญดังกล่าวส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องผนึกความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย อพท.เองในฐานนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการลดภาวะโลกร้อนในภาคการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เห็นได้จากการที่เราได้มีการกำหนดนโยบาย Low Carbon Tourism เป็นนโยบายหลักของทุกพื้นที่ของ อพท.

ภาวะโลกร้อนจึงไม่ใช่สิ่งไกลตัว เราทุกคนเองก็จำเป็นต้องปรับตัว และการท่องเที่ยวเองก็ต้องปรับตัวครับ แม้ว่าการท่องเที่ยวนำมาซึ่งรายได้อย่างงดงาม แต่ อพท.ก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนฉุกคิดขึ้นมาว่า เราจะมีส่วนร่วมในการปกป้องความงดงามของประเทศไทย และของโลกของเราให้ยั่งยืนอย่างไร? โดยที่ประเทศของเราจะไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไป อพท. จึงได้วางภูมิคุ้มกันให้กับภาคีเครือข่ายในการวางแผนบริหารจัดการทัพยากร สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลย์ทั้ง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมดังที่นำบางส่วนมาแสดงในวันนี้

“อพท. ได้นำผลลัพธ์จากการเข้าไปพัฒนา ส่งเสริมภาคีเครือข่ายในพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงมาสู่การสร้างสรรประสบการณ์ท่องเที่ยวและสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว อันเป็นกลยุทธ์ของการสร้างให้เกิด Brand engagement แน่นอนครับ ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวจะขาดเสียมิได้จากการตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวเอง ที่ผ่านมา เราเพาะปลูกเมล็ดพันธ์การท่องเที่ยวยั่งยืนสู่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม Low Carbon Holiday(13-15 พย.2558) จากการประเมินผลพบว่า โปรแกรมนี้ได้เพิ่มความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมทั่วไปพร้อมทั้งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย จากความสำเร็จนี้ อพท. ก็จะส่งไม้ต่อให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดและภาคีเครือข่ายดำเนินการต่อไป

พร้อมย้ำว่า ในปี 2559 อพท. ให้ความสำคัญสูงในการผลักดันด้านการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศโลก โดยมีเกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเป็น Low Carbon Destination และจะขยายผลผ่านกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน รวมไปถึงแคมเปญต่างๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว และเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวเสริม

นายจักรพรรดิ ตะเวทีกุล นายกสมาคมธุรคกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด และที่ปรึกษาชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก กล่าวว่า “อพท. ได้เข้ามาบ่มเพาะความเป็นโลว์คาร์บอนเดสทิเนชั่นให้เครือข่ายต่างๆมากกว่า 10ปี จนพื้นที่เราถูกรับรู้ว่าเป็น “แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสูงมาก” จังหวัดตราดได้ถูกคัดเลือกจากเวทีประกวด Miss Grand International 2015 และได้โอกาสนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวสไตล์โลว์คาร์บอนสู่สายตานานาชาติ ถือได้ว่า อพท.ได้เป็นพี่เลี้ยงด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทำให้เรามีจุดยืนที่โดดเด่นเรื่องท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ขอบคุณ อพท.อีกครั้งที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่พวกเรามาตลอดทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันที่จะดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อมมากกว่ามุ่งเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ดังนั้น สมาคมฯ เองพร้อมสานต่อเพื่อดำเนินกิจกรรมตอกย้ำว่า จังหวัดตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เราเป็นโลว์คาร์บอนเดสทิเนชั่น Low Carbon Destination” ในปี 2559 นี้ อพท.และสามาคมฯ จะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดตัว 2 แคมเปญ โดยรายละเอียดเราจะประกาศให้ทราบเร็วๆนี้ครับ
แคมเปญ ลดทั้งเกาะ…”(Happy low carbon hours) โดยมอบ 2 ชั่วโมงแห่งความสุขเพื่อให้รางวัลแก่นักท่องเที่ยวที่ช่วยลดโลกร้อนที่ชวนกันไปปิดไฟแล้วออกมา เที่ยว-เล่น-ชม-ชิม โดยรีสอร์ท ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ จัดส่วนลด 20%

แคมเปญ ค้นหา…บล๊อกเกอร์อาสารักษ์โลก ให้มาชวนเที่ยวสไตล์โลว์คาร์บอน ภายใต้ธีม “Castaway @ Low carbon island” โดยผู้ที่ถูกคัดเลือกจะถูกปล่อยในเกาะโลว์คาร์บอน (เกาะหมาก และเกาะเคียงข้างจังหวัดตราด) และให้แก้โจทย์ฯ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเที่ยวสไตล์ลดโลกร้อนกัน และแชร์มุมมอง เรื่องราวในช่องทางออนไลน์ให้แฟนๆ ติดตาม อีกด้วย

“ทั้งหมดนี้ นับเป็นความสำเร็จของโมเดลการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดสมดุลทั้งเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวคุณภาพอย่างแท้จริง นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ       และการตลาดสถาบันพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวทิ้งท้าย

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ตากล้อง ท่องเที่ยว

IMG_8410_3

ตากล้อง ท่องเที่ยว

โชว์ “Let’s keep it Low Carbon” โดยคุณพิง ลำพระเพลิง

ตากล้อง ท่องเที่ยว

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. กล่าวเปิดงานฯ

IMG_8410_10

ตากล้อง ท่องเที่ยว

IMG_8410_12

จุดไฟนักเดินทางท่องเที่ยวสไตล์โลว์คาร์บอน โดยคุณ เร แมคโดนัลด์

ตากล้อง ท่องเที่ยว

IMG_8410_11

ตากล้อง ท่องเที่ยว

-ภาพจริงเรื่องจริง โดยนักดำน้ำมือโปร Mr. Roderick Alexander J Ross จาก BB Diver
-น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา บล็อกเกอร์ผู้โหยหาธรรมชาติ
-นักล่องเรือใบมากประสบการณ์ คุณนุกุล ริ้วเหลือง ประธานชมรม Koh Chang Sailing Club

ตากล้อง ท่องเที่ยว

ตากล้อง ท่องเที่ยว

ตากล้อง ท่องเที่ยว

ติดตามข้อมูลได้ที่ FB https://www.facebook.com/lcd.chang.mak.kood
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คุณสุทธิวรรณ อมาตยกุล 02-564 4000 คุณอัญชรี พรหมสกุล 082-450 2613

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

Most Viewed Posts